Giới thiệu

Được thêm vào: 19:37 MSD Thứ hai, 31/05/2010

TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN SÔNG HINH

- Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 0573.625556
- Email: ptdtnt.songhinh@phuyen.edu.vn
1- Năm thành lập:
- Tiền thân là Trường Bổ Túc Công Nông Ea-Bia, thành lập từ năm 1982 (thuộc Phòng Giáo Dục Tây Sơn)
- Đến năm học: 1988-1989 Trường đổi tên là Trường Bổ Túc Văn Hoá huyện Sông Hinh.
- Năm học 1992-1993 Trường chuyển từ hệ bổ túc sang hệ thống trường Dân tộc nội trú, được mang tên là Trường Thanh Niên Dân Tộc Nội Trú.
- Sau đó đến năm học 1995-1996 Trường đổi tên thành Trường PT Dân Tộc Nội Trú.
2- Ban giám hiệu:
   1. Nguyễn Xuân Hòa: Hiệu trưởng. ĐT: 0986214086
   2. Nguyễn Chí Thí: Phó Hiệu trưởng. ĐT: 0983217664
3- Cơ cấu tổ chức:
Đơn vị được tổ chức thành 2 tổ bộ môn:
   1. Tổ Tự nhiên
   2. Tổ Xã hội
4. Truyền thống và thành tích:
 

 33 NĂM PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

                                                               
      Tiền thân là Trường Bổ Túc Công Nông Ea-Bia, thành lập từ năm 1982 (thuộc Phòng Giáo Dục Tây Sơn), Trường PTDT Nội Trú huyện Sông Hinh đã trải qua gần 33 năm xây dựng và trưởng thành. Tuy trong những bước đi ban đầu còn có nhiều khó khăn về địa điểm, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương, ngành giáo dục và sự nổ lực cố gắng của đội ngũ CB-GV-CNV-học sinh, nên nhà trường đã vững bước đi lên và trưởng thành như ngày hôm nay.
      Từ buổi đầu khi huyện Sông Hinh mới thành lập ngày 25-02-1985, năm học đầu tiên Trường chỉ có 04 lớp, 85 học sinh và 07 CB-GV-CNV. Đến năm học: 1988-1989 Trường đổi tên là Trường Bổ Túc Văn Hoá huyện Sông Hinh, với số HS là 104 HS. Năm học 1992-1993 Trường chuyển từ hệ bổ túc sang hệ thống trường Dân tộc nội trú, được mang tên là Trường Thanh Niên Dân Tộc Nội Trú, với số lượng 05 lớp và 119 HS, sau đó đến năm học 1995-1996 Trường đổi tên thành Trường PT Dân Tộc Nội Trú, được thực hiện tuyển sinh đúng độ tuổi và giảng dạy cùng chương trình phổ thông hiện hành. Cho đến năm học này nhà trường có 08 lớp với 217 học sinh gồm nhiều thành phần dân tộc thiểu số như:  Ê đê, Ba na, Tày, Nùng, Dao, Mường, Gia Rai, Chăm Roi …
      Sự phát triển về CSVC, đội ngũ CB-GV-CNV và học sinh trong 33 năm học qua đã chứng minh cho chất lượng giáo dục - đào tạo của nhà trường, cũng như sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo địa phương và của nhân dân là đồng bào dân tộc thiểu số khi gửi gắm con em đến trường học tập. Trong 33 năm học qua nhà trường đã đào tạo được 5.298 lượt học sinh, trong đó cấp Tiểu học: 543 HS, cấp THCS: 4.755 HS và đào tạo được: 355 HS tốt nghiệp Tiểu học, 883 HS tốt nghiệp THCS. Đồng thời trường đã chuyển số HS đi học tiếp tục ở Trường PTDT Nội Trú Tỉnh và Trường cấp III trong huyện là trên 800 HS, số còn lại rất ít các em về địa phương và học các Trường Trung cấp trong Tỉnh.

      Chất lượng giáo dục đạo đức học sinh của trường trong 20 năm học gần đây luôn đạt tỉ lệ từ 98à 100% khá, tốt, trong đó xếp loại tốt đạt từ 85% trở lên. Với một tỉ lệ học sinh có một hạnh kiểm khá tốt như vậy nên chất lượng học tập của học sinh ngày càng được nâng cao và hiệu quả hơn. Từ những năm đầu Trường không có HS Giỏi, đến năm học: 1995-1996 trở lại đây Trường luôn có HS Khá, Giỏi hàng năm,  chiếm tỉ lệ từ 23 à 45%, trong đó từ năm học: 1998-1999 đến nay: 16 năm liền nhà trường luôn có học sinh Giỏi cấp Tỉnh ở các bộ môn: Văn, Lịch Sử, Sinh, Địa, Vật Lý và Hoá Học. Tiêu biểu như:
* Em BẾ THỊ PHƯƠNG NAM , đạt giải Nhì môn Văn – Năm học: 1998-1999.
* Em NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, đạt giải K.Khích môn Lịch Sử NH: 1999-2000
* Em VI THỊ KIM NGÂNvà Em TRIỆU VĂN PHÚC, đạt giải K.Khích môn Lịch sử trong năm học: 2000-2001.
* Em  Y  TIÊN, đạt giải K.Khích môn Hoá học - Năm học: 2001-2002.
* Em HỜ NGÔ, đạt giải Nhì môn Sinh (TNTH) - Năm học: 2002-2003.
* Em LĂNG THỊ HƯỜNG, đạt giải K.Khích môn Văn - Năm học: 2003-2004.
* Em NAY HOÀN VŨ, HOÀNG THỊ OANH đạt giải Khuyến khích môn Sử và địa - Năm học: 2004-2005.
* Em LƯƠNG THỊ KIỀU, đạt giải Nhì môn Văn, VI THÀNH LUÂN, BÀN THỊ BIÊN đạt giải Khuyến khích môn Sử, địa - Năm học: 2005-2006.
* Em Y VAN, đạt giải Nhì môn TNTH Vật Lý, PHAN THỊ KIM HƯNG đạt giải Khuyến khích môn Ngữ Văn - Năm học: 2006-2007.
* Em BÁ MINH CẦU đạt giải Nhì môn Lịch Sử, LĂNG VĂN LUYỆN, HỜ HƯƠNG đạt giải Khuyến khích môn Địa- Năm học: 2007-2008.
* Em  HOÀNG THANH HOA đạt giải Ba môn Ngữ Văn - Năm học: 2008-2009.
* Em KSOR HỜ REO đạt giải khuyến khích Mơn Lịch Sử - Năm học: 2013-2014.
* Em KSOR HỜ REO đạt giải khuyến khích Mơn Lịch Sử - Năm học: 2013-2014.
* Em TRẦN THỊ ĐÀO đạt giải Ba Mơn Sinh (TNTH)  - Năm học: 2014-2015.

           Hàng năm khi còn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THCS tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp của trường đạt từ 90% trở lên và có 6 năm tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Đến những năm xét tốt nghiệp, hàng năm tỉ lệ công nhận tốt nghiệp đạt 100%. Nhiều em đã tiếp tục học cao hơn nữa và đã trưởng thành là giáo viên giảng dạy ở các trường THCS và THPT và có trên 120 em tốt nghiệp đại học ở các ngành nghề khác như Đại Học Giao Thông Vận Tải, Nông nghiệp, Y Khoa, Dược, Nông Lâm, Bách Khoa, Khoa học xã hội và nhân văn, Sư phạm …. Đặc biệt có những học sinh trưởng thành và được làm ở vị trí cán bộ chủ chốt ở các cấp chính quyền địa phương như Y Thông từng làm Chủ Tịch UBND Huyện Sông Hinh hiện nay là Đại Biểu Quốc Hội, Y Hét là Chủ Tịch UBND xã Eabar, Y TLeng là Chủ Tịch UBND xã Ea Trol, Y Đen là Bí thư xã Ea Lâm, Y Xĩa l Phó Chủ tịch xã Ea B, B Minh Hiếu L Phó Chủ tịch xã Ea Bia, Y Diu Phó Chủ tịch xã Ea Bia và các em là  Bác Sĩ, Dược sĩ, Công an, Quân đội, Kỷ sư đang công tác trong các bệnh viện, cơ quan doanh nghiệp…. Bên cạnh các thành tích nổ lực trong chất lượng văn hóa, thì các hoạt động phong trào nhà trường cũng đạt thành tích cao như các phong trào TDTT, 03 năm trường đạt giải nhất toàn đoàn Hội Khỏe Phù Đổng cấp Huyện, trên 40 huy chương vàng và 50 huy chương bạc ở các bô môn thi như điền kinh, chạy việt giã, bóng ném, bắn nỏ . . . trong các đợt hội khỏe phù đổng cấp Tỉnh. Phong trào văn hóa văn nghệ: Đạt giải nhất toàn đoàn trong đợt hội diễn văn nghệ toàn ngành Giáo dục lần thứ 3 (năm 2003). Năm học 1995 – 1996 trường đạt Giải nhất toàn đoàn trong “Liên hoan văn hóa TDTT cụm các trường PTDT nội trú trong toàn Tỉnh” và trường đạt 05 giải xuất sắc trong “Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ V – 2002 ”, trường đạt trên 10 giải xuất sắc trong “Ngày Hội văn hóa - Thể thao các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ VI – 2005 và lần thứ VII - 2009 ”, Đạt Giải nhất toàn đoàn trong Hội khỏe phù đổng cấp Tỉnh năm học: 2012-2013, Giải nhất toàn đoàn Giải Thể thao học đường năm học: 2014-2015.

      - Mặt khác để đáp ứng được chất lượng và hiệu quả đào tạo như trên không thể không kể đến đội ngũ giáo viên và công nhân viên đã được nhà trường “nuôi dưỡng” và tích lũy từ khi thành lập. Đến năm học này trong tổng số 35 CB – GV – CNV đã có 100% GV đạt chuẩn trình độ, 85% trên chuẩn (có trình độ đại học sư phạm), các năm gần đây trường có từ 10 – 20% giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, trên 40% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Huyện, từ 80 – 90% giáo viên dạy giỏi cấp trường, tiêu biểu có các giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh như: cô Nguyễn Thị Thu Hạnh (môn lý), thầy Võ Đạm (môn sử), thầy Phạm Văn Khương (môn lý), cô Đặng Thị Lệ Tuyên (môn sinh), cô Nguyễn Thị Mai Hiển (môn anh văn), cô Nguyễn phạm Đào Trâm (môn nhạc), cô Phan Thị Thanh Trâm (môn địa), cô Trần Thị Vân Thiên, thầy Lê Thái Sơn , Nguyễn Ngọc Thắng  (môn toán), cô Nguyễn Thị Bích Thủy( môn Hóa )... Hàng năm cán bộ quản lý luôn đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh, được UBND Tỉnh, Bộ Giáo Dục tặng bằng khen và trường luôn có giáo viên giỏi các cấp.
      - Bên cạnh việc dạy đạo đức văn hóa nhà trường còn được lãnh đạo các cấp quan tâm đầu tư xây dựng, hiện nay nhà trường đã có một ngôi trường mới với đầy đủ phòng học và phòng chức năng, phòng thí nghiệm thực hành, phòng học vi tính, khu ở nội trú, nhà ăn, nhà luyện tập đa năng phục vụ cho HS rèn luyện thể chất và sinh hoạt giải trí cho HS ở nội trú.
      - Bằng sự nổ lực phấn đấu của CB – GV – CNV và học sinh trường PTDT NT Sông Hinh, trong thời gian 33 năm không phải là dài trong “sự nghiệp trồng người” nhà trường đã được địa phương, các cấp, các ngành và nhân dân tin tưởng khen ngợi. Từ năm 1995 – 1996 đến nay trường đã vinh dự đạt 14 năm “là trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh” và đã nhận được 12 bằng khen UBND Tỉnh, 03 bằng khen của Bộ Giáo Dục – Đào Tao, 02 Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt. Đặc biệt trong năm học 2005 – 2006 trường vinh dự được Thủ Tướng Chính Phủ tặng bằng khen.  Trong năm học: 2014-2015 Trường đang chuẩn bị các điều kiện để đè nghị các cấp xét Công nhận Trường Đạt chuẩn Quốc gia. Kết quả chất lượng đào tạo và các hoạt động phong trào sôi nổi của nhà trường đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của ngành Giáo Dục huyện Sông Hinh và xứng đáng với các danh hiệu mà lãnh đạo các cấp công nhận.Chúng ta tin tưởng rằng trong năm học này, Trường PTDT Nội trú huyện Sông Hinh sẽ sớm công nhận trường chuẩn Quốc gia để tiếp tục đào tạo có chất lượng góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển và cống hiến cho nền giáo dục nước nhà những học sinh ưu tú cho đất nước.